Sprøytesåing

Hydrosåing

  • Hydrosåing (sprøytesåing) innebærer at man sprøyter ut en tankblanding med vann, mulch, frø, gjødsel, vannabsorbant og lim på de arealene hvor man ønsker gressetablering.
  • Sprøytesåing er ingen ny teknikk, – den har vært på markedet i 50 år. Det nye er at man de siste årene har hatt en enorm forbedring og forandring på de ingrediensene som inngår i tankmiksen.
  • For raskest mulig spiring, best mulig etablering og minst mulig erosjon, brukes nå revet trefiber (mulch) sammen med en vannabsorbant (polymer som holder på 400 ganger mer vann enn sin egen vekt), startgjødsel (fosforrik), ulike biostimulanter, lim og fargetilsetning.